Aktualności

Ogłaszamy konkurs fotograficzny

90 lat temu powstał centralny punkt, symbol i wizytówka Muzeum Kolejnictwa – czterostanowiskowa, przelotowa parowozownia. Stanowiła ona część wielkiego przedsięwzięcia II RP – budowy magistrali węglowej ze Śląska do Bałtyku. Jej północny odcinek ukończono w 1930 r. W związku ze wspomnianymi rocznicami chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym dawnej magistrali. Zadaniem będzie sfotografowanie dowolnego obiektu: budynku, wiaduktu, nasypu, mostu itp., leżącego na trasie przebiegu magistrali między stacjami Bydgoszcz Emilianowo, a Gdynia Port. Obiekt ten musi być zbudowany przed 1939 r. i jednocześnie posiadać związek z ruchem kolejowym po dawnej magistrali węglowej. Komisja konkursowa oceni kreatywne podejście do tematu i estetykę pracy. Przed wysłaniem zgłoszenia proszę zapoznać się z regulaminem dostępnym poniżej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin – konkurs fotograficzny

formularz zgłoszeniowy