Edukacja

Lekcje muzealne

Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie poszerzyło swą działalność o wprowadzenie nowej oferty edukacyjnej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych grup dziecięcych i młodzieżowych w postaci tematycznych lekcji muzealnych. Zajęcia odbywać się będą w Muzeum Kolejnictwa i prowadzone będą pod okiem wykwalifikowanego w zakresie pedagogicznym pracownika Muzeum.

Tematy lekcji muzealnych:

  • Jak para napędzała postęp. Historyczne i współczesne zastosowania napędu parowego.
  • Pociąg niejedno ma imię. Różne typy pojazdów szynowych

Wszystkie lekcje prowadzone są metodą aktywizacji uczniów opartą o bezpośredni kontakt młodzieży z zabytkami i zbiorami dotyczącymi danego tematu wzbogacaną poprzez prezentacje multimedialną systematyzującą także przekazywane treści kształcąco-poznawcze.

Serdecznie zatem zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, którą w miarę upływu czasu będziemy poszerzać o kolejne tematyczne zajęcia z zakresu historii techniki i kolei.

Opłata za 1 lekcję muzealną dla grupy młodzieży wynosi 30 zł, od grupy liczącej maksymalnie 30 osób

Lekcje należy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem (058) 721 86 31

Dostępne są do wglądu konspekty i scenariusze poszczególnych lekcji.