Historia kołem się toczy – dzieje roweru

plakat-historia-roweru