Aktualności

Blisko, coraz bliżej…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMuzeum Kolejnictwa w Kościerzynie przechodzi największe zmiany wizerunku od powstania w 1992 r. Realizowany właśnie projekt Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie, finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Hala parowozowni z pomieszczenia ofunkcjach warsztatowych i eksploatacyjknych, stanie się niebawem miejscem nowoczesnej wystawy stałej. Prace remontowe objęły  budynki parowozowni i biura – dawnej noclegowni dla kolejarzy, dzięki czemu zabytkowy kompleks z lat trzydziestych XX w., odzyskał swój dawny blask. Obok remontu, przeprowadzono też prace adaptacyjne. Dawne warsztaty zostały przystosowane dla potrzeb zwiedzających. Powstały przestronne pomieszczenia, przeznaczone do wystaw czasowych, prelekcji, konferencji i lekcji muzealnych. Dużą atrakcją są niewątpliwie dwie ruchome makiety o łącznej powierzchni niemal 15 metrów kwadratowych. Wkrótce we wnętrzach parowozowni zostaną zainstalowane mutimedialne urządzenia, wzbogacającce ekspozycję o nowoczesne środki przekazu. Aby Muzeum było miejscem otwartym również dla niepełnosprawnych, przystosowano ciągi komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ponadto, w ekspozycji plenerowej zostały ustawione makiety Zespołu Parowozowni i dwóch parowozów. Uroczyste otwarcie po rewitalizacji nastąpi 2 maja b.r., podczas dorocznej Majówki w Parowozowni. Na chwilę obecną zapraszamy do obejrzenia materiały filmowego tutaj