galeria

Lorem ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy.

Jak zmieniło się Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Projekt „Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu przebiegała trójetapowo. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace remontowe, budowlane oraz adaptacyjne w hali parowozowni oraz budynku biurowym. Tym sposobem zabytkowe obiekty z okresu międzywojennego zostały uchronione przed postępującym niszczeniem, a jednocześnie ich wnętrza zaadaptowano dla potrzeb nowej ekspozycji.  Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących, na terenie Muzeum ustawiono trzy makiety z brązu, przedstawiające Zespół Parowozowni oraz dwa parowozy ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa. Zwieńczeniem projektu jest utworzenie nowej wystawy stałej, gdzie eksponaty zostaną uzupełnione multimedialnymi środkami przekazu, sprzyjającymi aktywizacji zwiedzających.

Inne w tej kategorii: