Konferencje

Konferencja poświęcona projektowi rewitalizacji

Najbliższa konferencja w Muzeum Kolejnictwa będzie poświęcona projektowi „Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie” finansowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Jej termin wyznaczono na 2 maja 2014 r. Szczegóły ukażą się niebawem na naszej stronie. Zapraszamy